Kategorier

Nyhetsbrev

© Hoppelina 2011. Registrerat varumärke.

Om oss

Miljömärkning
VÄLKOMMEN TILL HOPPELINA
Hoppelina är ett nytt svenskt varumärke som står för färgstark och lekfull design,
skapad med omtanke om miljön. Kollektionen består hittills av grafiska tryck och kort
för olika tillfällen. Samtliga motiv är skapade av Anneli Bokemyr, grafisk formgivare
och ägare av företaget. 

MILJÖHÄNSYN OCH KVALITET
Kvalitet och omtanke om miljön står i fokus för oss. Därför har vi valt att Svanenmärka
våra trycksaker. Svanen är Nordens officiella miljömärke och en av de främsta miljö-
märkningarna i världen. När du köper varor som är Svanenmärkta kan du lita på
att de har klarat hårda miljö- och klimatkrav. 

SVANENMÄRKTA TRYCKSAKER
För att en trycksak ska kunna Svanenmärkas måste hårda krav uppfyllas - från skogsbruk
genom hela produktionskedjan till tryckeri och avfallshantering. Svanenloggan får endast
användas om hela trycksaken är Svanenmärkt. Alltså då ett Svanenmärkt tryckeri har
producerat den på ett Svanengodkänt papper. En trycksak från ett Svanenmärkt tryckeri
tillhör en av de mest miljöanpassade produkterna på marknaden.
Läs gärna mer på www.svanen.se